ABA/SAS Flyghistorisk Förening ansvarar för och driver sedan 2007 en flyghistorisk samling – ABA/SAS Historical Collection – på Arlanda som ett komplement till SAS Museet i Oslo. Samlingen omfattar såväl museala ting som arkiv och bibliotek med anknytning till ABA/SAS. Samlingen finns i en paviljong på Arlandas hangar­område. Den utgör en del av det skandinaviska kulturarvet och visar ABA/SAS insatser i samhällsutvecklingen. SAS historia är idag en viktig del av företagets förtroendekapital och visar vad företaget uträttat både förr och nu.

Spela video om sas
SAS
SAS
SAS

facebook-icon